BibliotekDK logo

Bibliotek.dk

Adgang
Fri adgang
Fælles portal for alle danske offentlige biblioteker

Bibliotek.dk er en fælles portal for alle danske offentlige biblioteker: folkebiblioteker, fagbiblioteker, forskningsbiblioteker, uddannelsesbiblioteker og universitetsbiblioteker. Her kan du bestille materialer til afhentning på dit lokale bibliotek. En del materialer ligger på nettet, så du har direkte adgang til dem. I en del tilfælde skal du være logget ind og have valgt dit bibliotek og gemt dine lånerdata.

Hvis du skal bestille materiale, er det en god ide at oprette et login til bibliotek.dk, gemme et eller flere favoritbiblioteker og dine lånerdata. De fleste biblioteker modtager kun bestillinger fra registrerede brugere - du skal altså oprettes som låner på et bibliotek først. 

På bibliotek.dk kan du se, hvad der er udgivet i Danmark, og hvad der findes på danske offentlige biblioteker - og du kan bestille det eller se hvilket bibliotek, der har materialet hjemme. Bibliotek.dk er altså ikke et fysisk bibliotek, men en database over, hvad der findes på danske offentlige biblioteker. 

Hvad kan du IKKE bruge bibliotek.dk til?
Du kan ikke bestille materiale her, som ikke findes på bibliotek.dk. Henvend dig i stedet til dit lokale bibliotek. 
Der kan være begrænsninger, på hvad du kan bestille.
Bibliotekerne låner ikke alle materialer ud til hele landet. Hvis du fx ser på en dvd eller en video, får du en besked om, at bibliotekerne ikke har pligt til at låne disse materialer ud til alle.

NYT fra januar 2018: Nu kan du bruge dit cpr og pinkode fra dit lokale bibliotek til at logge på Bibliotek.dk: Læs mere om log in muligheder her