Bog på smartphone med teksten: Digital artikelservice

Digital Artikelservice

Adgang
Adgang hjemmefra
Digitaliserede artikler
Få digitaliserede artikler fra trykte danske tidsskrifter leveret direkte til egen mail. Furesø bibliotekerne abonnerer på Digital Artikelservice, og det betyder, at man nu kan få digitaliserede artikler fra trykte danske tidsskrifter leveret direkte til egen mail. 
På bibliotek.dk kan du finde artikler om stort set alle emner. Mange af dem kan leveres digitalt på få minutter. For at få dem leveret digitalt, skal man have en profil på bibliotek.dk og have valgt et af Furesøs biblioteker som favoritbibliotek.
 
For at få adgang til at bestille fra Digital Artikelservice i bibliotek.dk, så er det nødvendigt at ’folde’ artikelposten ud. I list visningen i bibliotek.dk kan linket til digital artikelservice ikke ses. Når artikelposten foldes ud kommer linket til Digital Artikelservice frem ’Bestil digital kopi’, og det er nu muligt at bestille artikler, der leveres direkte i mailboksen.