Historie på nettet

Her finder du links til gode sider på nettet om historie!

Arkiv.dk
I Arkiv.dk søger du i materiale, der opbevares i mere end 500 danske arkiver.

Danmarkshistorien
2. udgave fra 2006 af Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie i 17 bind er digitaliseret og ligger tilgængelig på nettet. Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie dækker hele den danske historie - fra for 15.000 år siden til i dag. Danmarkshistorien er en del af Den Store Danske Encyklopædi.

Danmarkshistorien.dk
Lettilgængelig fremstilling af Danmarks historie. Dækker fra oldtiden og til i dag. Indeholder mange historiske kilder. Udarbejdet af Århus Universitet.

Danmarks oldtid
Værket Danmarks Oldtid skildrer tiden fra 13.000 før vor tidsregning til 1050 e.Kr. Værket indeholder den nyeste forskning inden for området.
Den digitaliserede version bygger på 2. udgave af firebinds-værket fra 2006. Danmarks Oldtid er en del af Den Store Danske Encyklopædi.

Dansk biografisk leksikon
Dansk biografisk leksikon (3. udgave, udarbejdet i perioden 1979-1984) rummer bl.a. mere end 13.000 artikler om kendte danskere gennem tiden.
Søgning foregår enten via søgefelt eller ved hjælp af emnegrupper. Dansk biografisk leksikon er en del af Den Store Danske Encyklopædi.

Historiens Verden
En dansksproget historieportal der dækker hele verdenshistorien fra oldtiden og frem til det 21. århundrede. Udover de grundlæggende historietekster suppleres epokerne med biografier, leksikonartikler og kilder samt et stort billedkartotek.

Søg også i andre landes historiske kilder f.eks. USAs nationale arkiv eller Englands nationale arkiv