Pas på naturen kontrakt

Pas på naturen - børn og voksne!

07.02.20
Mange børn bekymrer sig om klimaet

Her 5 gode råd til hvordan du som forælder kan snakke med dit barn om klimaforandringerne.

  1. Vær et godt eksempel Vis dit barn, hvordan det passer på naturen fra det er 3-4 år gammel. Børns erfaringer fra de er små og op til 7 års alderen sidder fast, når de bliver ældre, og indtil da er de afhængige af, hvad de ser. De ser og efterligner, hvad vi som forældre gør. Når vi slukker for vandet og lyset og sorterer affaldet.
  2. Skån barnet og vær opmærksom Skån dit barn, så længe det ikke selv spørger eller snakker om klimaet, og lad ikke førskolebørn se nyheder. Når dit barn starter i skolen udvides dets verden. Vær derfor opmærksom på, hvad dit barn ser på de sociale medier, på nettet eller i tv. Snak om det, de har set og se og undersøg det sammen.
  3. Undgå skræmmekampagner og giv håb Jo mindre børnene er, jo sværere er det for dem at forstå, og jo mere bange kan de blive. Tag dit barns bekymring alvorlig. Sig at udviklingen går i den retning men flyt fokus væk, og forklar i stedet at mange mennesker i verden allerede gør noget. Gør også selv noget sammen med dit barn, så dit barn føler, at det hjælper til.
  4. Forklar simpelt og i børnehøjde Forklar klimaudfordringerne helt ned i børnehøjde og i et meget enkelt og forståeligt sprog. Jo mere du kan passe på, at du ikke giver dit barn oplysninger, som det ikke kan gøre noget ved selv, jo bedre er det. Overvej hvad dit barn egentligt gerne vil vide, og hvad det har behov for at vide.
  5. Lån nogle af bøgerne på listen herunder og læs dem sammen med dit barn.

Kontrakten til venstre finder du også i folderen herunder!

 

Materialer