Bliv klogere på din digitale kulturarv med eKurser.nu

12.01.21
Mange timers spændende underholdning for de historisk interesserede eller slægtsforskeren

Den danske kulturarv defineres således: ”Den danske kulturarv omfatter alt, hvad mennesket har efterladt sig gennem tiderne: strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og gravpladser, flytbare genstande og monumenter og den sammenhæng, hvori disse spor er anbragt. Det vil sige hele samfundsudviklingen frem til i dag." 

Og det er netop alt dette, du nu har adgang til. Hvad enten du er historisk interesseret, har hovedet begravet i slægtsforskning eller jagter et 12-tal til den næste opgave, så er der hjælp at hente. Med serien af kulturarvs-kurser kan man bl.a. blive klogere på:

Arkiv for Dansk Litteratur (tag kurset her)
Det Kongelige Bibliotek og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har i fællesskab produceret denne litteraturhistoriske samling af udvalgte dele af den ældre danske litteratur. Portalen indeholder hele 73 forfatterportrætter skrevet af anerkendte eksperter. Her kan man blive klogere på forfatterne, deres værker og samtid – eller der kan hentes spændende viden, som sikrer et 12-tal i opgaveskrivningen.

Billedsamlingen (tag kurset her)
Få adgang til en utroligt spændende billedsamling, som omfatter mere en 330.000 indscannede fotografier, grafiske tryk og tegninger, desuden indeholder samlingen kendte værker som f.eks. Flora Danica, der er digitalt tilgængelige via denne billeddatabase fra Det Kgl. Bibliotek. Her kan man bl.a. blive klogere på historiske begivenheder eller finde guld til slægtsforskningen.

Naturvidenskabelige kilder (tag kurset her)
Det Kongelige Bibliotek har digitaliseret naturvidenskabeligt kildemateriale fra H.C. Ørsted og Ole Rømer. Materialet giver et unikt indblik i deres arbejde og samtid, og spænder vidt og bredt fra omfattende brevkorrespondancer, manuskripter, optegnelser, tegninger, koder og meget mere. Se bl.a. de håndskrevne notater med tilhørende billeder – og bliv klogere på de store danske videnskabsmænd. En uvurderlig hjælp til opgaveskrivning og til den historieinteresserede.

Historiske kort på nettet (tag kurset her
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering står bag søgeportalen, der bl.a. fortæller hvordan Danmark så ud i gamle dage. Søgebasen indeholder digitaliserede kort over Danmark, der går helt tilbage til begyndelsen af 1800-tallet. Det er muligt at navigere i flere tusind historiske kort på nettet. Kortene er en unik kilde til danmarkshistorien og er interessante for slægtsforskere og lokalhistorikere. Kortene fortæller ligeledes, hvordan naturen så ud i Danmark tilbage i tiden.

Mediestream (tag kurset her)
Mediestream indeholder millionvis af digitaliserede danske avissider langt tilbage i tiden. Mediestream er et oplagt sted at finde de helt rigtige kilder til f.eks. at dokumentere en tidsperiode. En virkelig god datasamling, hvis der arbejdes med en opgave i historie eller samfundsfag – eller hvis man har brug for en særlig historisk indsigt i en given periode.

Danmarks breve (tag kurset her)
Det Kongelige Bibliotek står bag digitaliseringen af 12.000 breve skrevet i perioden fra 1500-tallet og frem til 1930’erne. I søgebasen kan man finde breve skrevet i et bestemt geografisk område, ligesom der kan søges på udvalgte tidsperioder. Her kan findes spændende information til opgaveskrivning eller nyttig viden til den historieinteresserede.