Borgermøde om kultur-, fritids- og idrætspolitik i Furesø

11.01.19
Få indflydelse

Tilmeld dig borgerdialogmøde om den kommende kultur-, fritids- og idrætspolitik. Det sker mandag den 21. januar 2019 kl 18.30-21.00 på Furesø Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse

På mødet får man mulighed for at komme i dialog med politikerne, høre om processen forud for politikken og de foreløbige temaer, samt selv at komme med input til de seks temaer.

Program 
Der vil være en let anretning af fingernem mad ved ankomst

 • 18:30:  Velkomst og introduktion ved Tine Hessner, formand, Udvalg for Kultur, Fritid og Idræt.
 •  Introduktion til aftenens program ved Peter Rosgaard, Centerchef, Borgerservice, Kultur og Erhverv
 • 18:50 Workshoprunde 1
 •  Et godt sted at vokse op & Et aktivt ungdomsliv
 •  Plads til frivillighed og nye aktiviteter
 •  Sundhed gennem fællesskab
 •  Lokalsamfund med sammenhængskraft & Plads til fysisk og kreativ udfoldelse
 • 19:20 Workshoprunde 2 (skift gruppe)
 • 19:50 Kaffe og kage
 • 20:00 Borgerpanel – politikerne stiller spørgsmål til borgerne
 • 20:45 Fælles afrunding – hvad er næste skridt?

Program og temaer

Materialer