Det kongelige Bibliotek opdaterer systemer

26.11.19
Enkelte services sættes på pause

Det Kgl. Bibliotek er i gang med at implementere nyt bibliotekssystem.  Det betyder at:

•    Indgåede bestillinger på Det Kgl. Biblioteks egne samlinger ekspederes sidste gang den 14. november 2019. Denne service kan desværre ikke genoptages før alle Det Kgl. Biblioteks poster er blevet geneksporteret til Danbib. Denne øvelse forventes at tage op mod 6. uger.
•    Fjernlån. I de tilfælde, hvor Det Kgl. Bibliotek ikke selv har materialet, fjernlåner vi det og udlåner det efterfølgende til det pågældende bibliotek. Denne service kan desværre ikke benyttes i en periode på op til 6 uger fra den 19. november 2019.
•    Servicen ’Videnskabelige Artikler’ i bibliotek.dk, som er rettet mod Det Kgl. Biblioteks digitale licensbelagte tidsskrifter, vil blive suspenderet i en periode fra den 14. november 2019. 
•    Digital Artikelservice vil blive suspenderet i en periode fra den 14. november 2019.