Biblioteksorientering for 4. klasser

16.09.21
Vi gennemgår kort, hvad forskellen mellem folke- og skolebiblioteket er. Derefter ser vi på nogle af de materialer og tilbud, som børnebiblioteket tilbyder, inden vi gennemgår enkelte hjemmesider, som eleverne kan have glæde af. Dernæst handler det om at søge på bibliotekets materialer. Vi viser, hvordan man kan søge, inden eleverne i grupper bliver sendt ud i biblioteket med nogle opgaver. Når opgaverne er løst, kan eleverne finde materialer, de vil låne med hjem. Seancen afsluttes med en god historie.

Tilbuddet er designet til 4. klasse og varer ca. 1½ time.

Læs mere på Skoletjenesten