• Ebog

Værdikommunikation : ledelse af værdiprocesser i praksis

Serie
Om at arbejde med værdier i virksomheden og at igangsætte en værdiproces, som munder ud i formuleringen af enkle værdier