Gebyrtakster og erstatningspriser

Du skal betale gebyr efter gældende takst, hvis du afleverer for sent. Gebyrerne er fastsat af Kommunalbestyrelsen i Furesø Kommune.

Ved tilskrivelse af gebyrer gælder:

  • Hvis du låner flere materialer samtidig og afleverer/fornyer materialerne samlet, vil du få ét gebyr.
  • Hvis du låner flere materialer samtidig, men afleverer/fornyer materialerne af flere omgange, vil du få et gebyr pr. aflevering. 

Gebyrtakster:

Børn under 18 år

1 - 7 dage: kr. 10,-

8 - 30 dage kr. 45,-

Efter 30 dage kr. 120,-


Voksne fra 18 år

1 - 7 dage: kr. 20,-

8 - 30 dage kr. 90,-

Efter 30 dage kr. 230,-

Erstatningspriser

Hvis du ødelægger, mister eller ikke afleverer bibliotekets materialer, skal du erstatte dem. Bortkommet eller beskadiget materiale, skal erstattes med bibliotekets indkøbspris inkl. moms. Udover erstatningsbeløbet skal du betale for udgifter til fx indbinding og licensrettigheder. For DVD, video og multimedier som cd-rom og konsolspil bliver din udgift typisk flere gange den pris, varen fås til i almindelig detailhandel. Det skyldes, at bibliotekets pris indeholder betaling til rettighedshaverne for at få tilladelse til udlån. Såfremt du finder et bortkommet materiale du har erstattet, kan erstatningen refunderes igen indenfor 3 måneder fra betalingsdatoen.