Låneregler

Her kan du få hjælp til at bruge bibliotekerne

Biblioteket er for alle
Det er gratis at låne på biblioteket og bruge bibliotekets online tjenester, når du er registreret som bruger. Nogle tilbud kan du dog kun benytte, hvis du bor i kommunen. 

Hvordan bliver du registreret som bruger?
Der er to måder at blive oprettet som låner på. Læs hvordan her.
Adresseskift opdateres automatisk, og du kan selv skifte e-mail, mobil- og telefonnummer samt pinkode i din brugerprofil når du er logget ind på furbib.dk.
Sundhedskortet er dit lånerkort, og du er ansvarlig for det materiale, der er lånt på det. Mister du kortet, kontakt da biblioteket for at få det spærret. Er du under 15 år, kan du med forældres tilladelse få udstedt et lånerkort eller du kan bruge dit sundhedskort. Læs om oprettelse af børnelåner her.

Hvor længe kan du låne?
Lånetiden er normalt 1 måned. Visse materialer har en kortere lånetid. Lånetiden fremgår af udlånskvitteringen eller af materialet. Biblioteket tilbyder en sms-service med besked om lånetidens udløb. Det er dog altid dit eget ansvar at overholde afleveringsfristen. Biblioteket kan fastsætte begrænsninger for den enkelte brugers samlede antal udlån, jf. Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed, § 13.

Registrering af udlån
Alle udlån og afleveringer registreres i vores bibliotekssystem.
Ved udlån kan du vælge at få en kvittering, der viser udlån og afleveringsdato. Lånet slettes, når materialet er afleveret. Biblioteket har dog i op til 4 uger efter afleveringen mulighed for at se, hvem der har lånt materialet. Hvis du afleverer i bibliotekets postkasse i Værløse og Hareskov uden for åbningstiden, registreres det i bibliotekets førstkommende betjente . Eventuelle gebyrer beregnes ud fra registreringstidspunktet.

Hvornår skal du aflevere?
Du kan se på din udlånskvittering, hvornår materialet skal afleveres. Ved aflevering kan du vælge at få en kvittering som dokumentation.
Du kan se en oversigt over dine aktuelle lån og reserveringer på furbib.dk (Min side).
Du skal betale et gebyr, hvis lånetiden overskrides. Se takster for gebyrer her.

Hvordan fornyr du ?
Når der er syv eller færre dage tilbage af låneperioden, kan du forny dine lån, hvis der ikke er reserveringer på dem. Du kan højst forny låneperioden tre gange.
Visse materialer kan ikke fornys - fx Kvikbøger. Du kan forny dine lån på furbib.dk, gå til "Min side". Vær venligst opmærksom på om fornyelsen fremgår af din lånerstatus efterfølgende.

Hvordan reserverer du ?
Du kan reservere materiale via bibliotekets hjemmeside furbib.dk eller bibliotek.dk.
Du modtager besked fra biblioteket på sms eller e-mail, når materialet er klar til afhentning. Materialer, som biblioteket ikke selv har, forsøges skaffet fra et andet bibliotek.
furbib.dk kan du sætte dine reserveringer på pause, hvis du fx skal på ferie (Min side - rediger brugerprofil).

Erstatning og ansvar
Hvis materialerne bliver ødelagt, bliver væk eller afleveres ukomplette, skal de erstattes. Biblioteket påtager sig intet ansvar for skader, der er opstået på brugerens eget udstyr i forbindelse med benyttelse af fx cd'er og dvd'er.

OBS: Finder du materialet inden for 3 måneder efter, du har betalt erstatning, kan du få erstatningen tilbage. Eventuelle gebyrer returneres dog ikke.

Du kan blive udelukket fra biblioteket, hvis lånte materialer gentagne gange ikke bliver afleveret, afleveres i beskadiget stand eller hvis du skylder 200 kr. eller mere. Skyldige beløb kan overgå til inkasso.
Furesø Bibliotek & Borgerservices virksomhed foregår på grundlag af Lov om biblioteksvirksomhed (lov nr. 340 af 17. maj 2000, ændret i lov nr. 1049 af 17. december 2002)

Dit og mit bibliotek
Pas godt på biblioteket og hold god ro og orden. Du skal respektere anvisninger fra personalet. I modsat fald kan du bortvises og udelukkes fra brug i en periode.​

Selvbetjente biblioteker
Registrerede brugere over 15 år kan benytte det selvbetjente bibliotek med sundhedskort samt bibliotekspinkode. Børn skal følges med voksne. Du kan låne, aflevere, hente reserveringer, læse aviser og tidsskrifter, printe og bruge internettet i den selvbetjente åbningstid.

Det er ikke tilladt at lukke andre med ind på sit kort. Af hensyn til din sikkerhed er lokalerne video-overvågede. Biblioteket overholder bestemmelserne i Persondataloven (se mere om regler for det selvbetjente bibliotek her).
Det er ikke tilladt at ryge eller drikke alkohol i bibliotekets lokaler.

Lånetider
Lånetiden er 31 dage
Undtagelser er
Institutionslån og lån til Læse/studiekredse - 2 måneder
Tidsskrifter, CD-Rom spil og Kviklån - 14 dage
DVD voksen spillefilm - 14 dage
DVD børn spillefilm - 14 dage

Fornyelse kan først ske, når der er 7 dage eller mindre til lånetidens udløb.