Lydavis

Vi kan med stor glæde fortælle at lydavisen kom tilbage i uge 6.
Lydavisen er et gratis tilbud fra biblioteket og rummer et udvalg af artikler og andet lokalt nyt hentet fra Furesø avis. Lydavisen udkommer hver onsdag.Tilbuddet er til borgere, der er blinde, svagtsynede, ordblinde, ved at lære dansk - eller til dem, der finder det mest praktisk at lytte til avisen. Vær opmærksom på, at det ikke er hele avisen, der er indlæst.
 
Du kan få lydavisen

Ønsker du lydavisen tilsendt på cd, skal du kontakte en af nedenstående bibliotekarer eller ringe til os på 7235 4585

Helene Uhre Pedersen hupe@furesoe.dk
Helle Winther Olsen hwo@furesoe.dk