Lydavis

Lydavisen er et gratis tilbud fra biblioteket og rummer et udvalg af artikler og andet lokalt nyt hentet fra Furesø aviserne. Lydavisen udkommer hver tirsdag.
Tilbuddet er til borgere, der er blinde, svagtsynede, ordblinde, ved at lære dansk - eller til dem, der finder det mest praktisk at lytte til avisen.
 
Du kan få lydavisen

Ønsker du lydavisen tilsendt på cd, skal du kontakte en af nedenstående bibliotekarer eller ringe til os på 7235 4585

Helene Uhre Pedersen hupe@furesoe.dk
Helle Winther Olsen hwo@furesoe.dk