Lydavis

Hør de lokale avisnyheder oplæst hver uge
Lydavisen er et gratis tilbud fra biblioteket og rummer et udvalg af artikler og andet lokalt nyt hentet fra Furesø avis. Lydavisen udkommer normalt hver torsdag. I ugerne 24 til og med 32 samt 51+52 udkommer lydavisen ikke.
Borgere i kommunen, der er blinde, svagtsynede eller ordblinde kan få tilsendt lydavisen på en cd, men alle kan hente filen via nedenstående link, hvis man gerne vil have avisen læst op. Vær opmærksom på, at det ikke er hele avisen, der er indlæst.
 
Du kan få lydavisen

Ønsker du lydavisen tilsendt på cd, skal du kontakte en af nedenstående bibliotekarer eller ringe til os på tlf. 7216 4040

Helene Uhre Pedersen hupe@furesoe.dk
Helle Winther Olsen hwo@furesoe.dk