Kopi og scan

På bibliotekerne kan du benytte vores kopimaskiner, og du kan scanne dokumenter til en USB nøgle. Vi kan kun kopiere og printe i A4.

Kopipriser

 

Sort-hvid A4

 2 kr.

Farve A4

 5 kr.

Det er gratis at scanne til USB fra vores kopimaskiner - spørg personalet.

Trykkeri service

Furesø Kommune har et trykkeri, hvor foreninger kan få trykt større oplag af foldere mm. Ring til Bjørn Mortensen på tlf. 6127 8994 eller skriv til trykkeriet på trykkeriet@fh3500.dk

Trykkeriets adresse er: Paltholmterrasserne 1, "Stien" lokale 09 i Farum.