Mød bibliotekarerne på Farum, Værløse og Hareskov bibliotek

Bibliotekarer og ledelse

Ane A. Grande
Børnebibliotekar
E-mail:anag@furesoe.dk

 • Arrangementer
 • Kontaktperson for Læsehunden

Peter Bryld
Børnebibliotekar
E-mail: pebr@furesoe.dk

 • Kontakt med skolerne i Værløse.
 • Undervisning i NemId for unge.
 • Booktalk for skoleklasser.

Helle Brødsgaard
Børnebibliotekar
E-mail: hbr1@furesoe.dk
Telefon: 7216 5832

 • Udlånsvagter på Farum Bibliotek.
 • Samarbejde med skoler omkring bl.a. læselyst og digital dannelse.
 • Bred interesse for litteratur, kunst og kultur.
Helle Egeborg
Børnebibliotekar
E-mail: heg@furesoe.dk

Ricki Elsgaard
Afdelingsleder
E-mail: rel2@furesoe.dk
Telefon: 7216 5689

 • Ledelse
Morten Flacheberg Andersen
Voksenbibliotekar
E-mail: mfa1@furesoe.dk
Kirstine Hagen Thomasen
Voksenbibliotekar
E-mail: kht1@furesoe.dk
Telefon: 7216 4556

Ann-Lisbeth Holm
Voksenbibliotekar  
E-mail: alho@furesoe.dk

 • Litteraturformidling
 • Arrangementer og aktiviteter
 • Læseguide
 • Praktikkoordinator 

Michael Jensen
Voksenbibliotekar
E-mail : Mvj5@furesoe.dk

 • Læsekredse
 • BK
 • Arrangementer

Anne Lundsfryd
Grafiker
E-mail: alun@furesoe.dk
Tlf. 2986 0560

 • Industriel designer fra Danmarks Design Skole.
 • Anne står for den grafiske linje på bibliotekets plakater, brochurer, programmer til arrangementer og festivalen Lun på Ord. 
 • Med i det kreative team der står for husenes udstillinger. 

Anne-Mette Munch Olsen
Ungekoordinator
E-mail: anmo@furesoe.dk

H. Pedersen
Børnebibliotekar

 • Udlånsvagter i Farum børnebibliotek
 • Filmvisninger for dagtilbud og børnefamilier
 • Lydavisen
 • Hjemmesiden

Pernille Poulsen
Litteraturformidler
E-mail: app1@furesoe.dk

 • Voksenbibliotekar i Farum og Værløse
 • Webmaster på furbib.dk & ansvarlig for netmedier 
 • Afholder guided fælleslæsning

Helle Winther
Voksenbibliotekar
E-mail: hwo@furesoe.dk
Tlf. 7216 4789

 • Arbejder med arrangementer og tilrettelæggelse af sæsonprogrammer.
 • Medlem af Lun på Ord projektgruppe og Styregruppen for Spil Dansk i Furesø.
 • Lydavisredaktion.
 • I fritiden er Helle lektør og laver materialevurderinger på romaner til bibliotekerne.