Danskernes Historie Online

Adgang
Fri adgang
Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning

"Danskernes Historie Online" er et biblioteket under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere, der står for at bevare og digitalisere vores kulturarv og stille den til rådighed for alle interesserede.

Det hed tidligere "Danske Slægtsforskeres Bibliotek  og henvender sig til historikere, slægtsforskere og andre historie-interesserede.

Indeholder blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie. De ældste værker er udarbejdet i slutningen af 1500-tallet, og bestanden rækker frem til nutiden.

Man kan søge i bibliotekets samlinger og søge fritekst i alle online-værker.

Der er fri adgang til at søge.

Se også denne artikel om slægtsforskning