Faktalink

Adgang
Fri adgang
Artikler om alle mulige emner
  • Kræver ikke log in.
  • Artiklerne består af flere lag, således at de kan læses på flere niveauer.
  • Alle artikler begynder med en introduktion til emnet. Herefter dykkes der dybere ned i stoffet.
  • Emnerne belyses fra ud fra en faglig, analyserende og alsidig vinkel, som også indeholder debat og perspektivering.
  • Alle artikler afrundes med omfattende kildehenvisninger og links.
  • Som indgang kan man vælge Artikler, Temaer, Emner eller Faktalink light eller benytte Søgeboksen. 
  • Faktalink henvender sig til en meget bred målgruppe, og opbygningen af sitet betyder, at man kan bruge artiklerne på mange forskellige niveauer.
  • Jo længere man kommer ind i artiklen, des mere kræver det af brugeren. I praksis betyder det, at Faktalink er arbejdsredskab for folkeskolens ældste klasser, gymnasielever, lærere og bibliotekarer samt studerende, journalister og researchere der har behov for at sætte sig ind i et emne og få kendskab til relevant litteratur og information om det.
  • Må man tage print af Faktalink? : Ja, det er tilladt at tage print af FaktaLink til personlig brug. Filen "Hele Faktalinket om ... " er specielt velegnet til dette formål. Biblioteker må ligeledes tage print og udlevere til lånernes personlige brug. Billede og tekst må ikke gengives i elektronisk form. Enhver anden form for publicering og offentliggørelse, trykt eller elektronisk, må kun ske efter aftale med DBC.