Litteratur på nettet

Her finder du gode links til at søge efter digital litteratur!

Arkiv for dansk litteratur: ADL er er website for den klassiske danske litteratur. Værkerne findes i fuldtekst. Tekster såvel som forfattere sættes i en litteraturhistorisk sammenhæng. ADL udarbejdes af Det Kongelige Bibliotek og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Dansk litteraturs historie: Dansk litteraturs historie er udgivet i perioden 2007-2009 og dækker den danske litteratur fra 1100 til 2000. Hele værket er tilgængeligt på websitet Den Store Danske.

Epoke: Overbliksartikler og analyser af danske romaner før 1900. God introduktion til litterære retninger i 1800-tallet.

Forfatterweb: Introduktion til udvalgte forfattere, både danske og udenlandske. Godt og hurtigt overblik over et forfatterskab med forslag til yderligere læsning. Opdateres hurtigt med nye danske forfattere.
Du logger på med cpr-nummer og den pinkode, du bruger, når du låner.

Litteratursiden:  Inspiration til læsning samt oplysning om forfattere, analyser og litterære temaer. Bemærk siden med Analyser, hvor du finder analyser fra et udvalg af de mest karakteristiske værker fra hvert årti siden 1900, samt en artikel der sammenfatter hver enkelt årtis litteratur.

Sparknotes: Amerikansk website med analyser, handlingsreferater og forfattere til nyere og klassiske engelsksprogede værker. Bemærk især No Fear Shakespeare