Lad tilfældet styre?

19.10.18
Om cut up digte

Det siges at dadaisten Tristan Tzara er ophavsmanden til den teknik, man inden for litteraturen kalder cut up. I 1920 skrev han et kort digt, hvori han rådede til, at man skulle klippe enkeltord ud af en avis og derefter trække dem op af en pose i tilfældig rækkefølge. Den nye sammensætning af ordene var et digt i sig selv. Det er digterkunstens modsvar til kunstens collage, som især Picasso, Braque og Juan Gris var eksponenter for. I slutningen af 1950’erne tog beatpoeten William S. Burroughs teknikken til sig og brugte den på sine egne tekster. Siden hen har han stået som den mest berømte cut up kunstner bl.a. med sine hallucinatoriske, opklippede tekster om stoffer og homoseksualitet i et science fiction univers i bøgerne The Soft Machine, The Ticket that Exploded og Nova Express fra 1961-64.

I Danmark er Dan Turèll den kendteste forfatter, der har benyttet teknikken, mest radikalt i bogen 'Sidste forestilling bevidstløse trancebilleder af eksploderende spejltricks igennem flyvende tidsmaskine af smeltende elektriske glasfotos' fra 1972. Men også forfattere som Henrik Bjelke og Per Kirkeby har klippet sig frem til nye tekster.

… ansigt til ansigt undervejs – forsvandt hyl ind i det blå – tiltagende modsat afspærring i øjnene – strømmede gennem stram blank hud – filtrede farvestrålende genspejlingsslag …
(Dan Turèll, 1972)

Hvad er det så cut up teknikken kan?
Som metode kan den beskrives som en systematisk anvendelse af tilfældet. Digteren bestemmer selv, hvad der skal klippes ud, men lader tilfældet styre, i hvilken rækkefølge ordene eller sætningerne skal kombineres på ny. Dette giver en helt ny poesi, som digteren ikke selv kunne have tænkt sig til. Det er en mulighed for at se sproget, poesien og verden fra nye vinkler.

Teknikken behøver dog ikke at benyttes så radikalt, men kan styres en tand mere, så digtet skabes ud fra de sætninger, der er klippet ud, men hvor digteren selv pusler om sætningerne og sætter dem sammen på en måde, der giver mere mening end den rene cut up metode:
Bålet står i
et liv
med to ansigter
og vi smilede til hinanden
tværs gennem flammerne
men uden held

(Mikael Ostenfeld Krog, 2018)