Foto: Colourbox

Er du ensom?

09.11.23
I Danmark føler 598.000 voksne sig svært ensomme og 20.000 børn i alderen 11-15 år² føler sig ofte eller meget ofte alene

Det Nationale Partnerskab mod Ensomhed eksisterer, fordi ensomhed er en stigende samfundsudfordring. Alt for mange mennesker i Danmark føler sig ensomme, og det har store konsekvenser – både for den enkeltes livskvalitet og for samfundet som helhed.  Derfor præsenterer Det nationale partnerskab mod ensomhed nu Danmarks første nationale strategi mod ensomhed samt en handlingsplan bestående af 75 initiativer. Se mere her: Hent national strategi mod ensomhed og her Hent handlingsplan mod ensomhed


Hvad kan du selv gøre, hvis du selv føler dig ensom?

 • Vid at du ikke er forkert! Mange oplever ensomhed – du er ikke forkert.
 • Tal om det! Det er nemmere at gøre noget ved et problem, når man kalder det, hvad det er. Så snart du har italesat det er du ikke længere alene med følelsen.
 • Saml mod til at opsøge andre. Saml mod til at finde en hobby, starte til en aktivitet eller et fritidstilbud. Der er fællesskaber med andre, der oplever ensomhed og der er fællesskaber, hvor man mødes om en interesse. (tjek fx Boblberg app´en
 • Vær tålmodig og rummelig over for dig selv i processen. Nogle initiativer ender blindt – for alle mennesker. Hvis du har fået afslag, betyder det, at du er i gang med at samle erfaringer og finde din vej ud af ensomheden.
 • Vær noget for andre. Bliv frivillig et sted, hvor du har en rolle i fællesskabet.
 • Opsøg råd og hjælp. En fastlåst situation kan være svær at ændre på egen hånd. Der er hjælp at hente via nettet, i telefonrådgivninger, hos egen læge eller eventuelt hos en psykolog.

 
Hvad kan du gøre, hvis du tror eller ved, at andre føler sig ensomme?

 • Lyt! Hvis andre har fortalt dig om deres følelse af ensomhed, så lyt til deres oplevelse. Ensomhed kan være forskelligt fra person til person. 
 • Tal om ensomhed. Fortæl det, du nu ved: At ensomhed er en naturlig følelse, og at ingen er alene om det. Bryd tabuet.
 • Gør en indsats for at se de mennesker, der er omkring dig. Kig dem i øjnene og hils, så ingen føler sig usynlig.
 • Vær venligt vedholdende. Når man har følt sig ensom længe, kan det være overvældende at blive set og inviteret ind. Derfor kommer mange til at sige ”nej tak”. Det skal du respektere. Men det betyder ikke, at du ikke skal prøve igen. Det tager tid at få tillid.
 • Tag initiativ til nye relationer. Byd din nabo på kaffe, invitér et par stykker fra fodboldholdet med hjem eller sæt dig og slå en sludder af med den ældre dame på bænken.
 • Bliv frivillig. Som frivillig kan du (også) være med til at gøre en forskel. Samtidig kan dét at være frivillig styrker dit eget netværk.
 • Gør de grupper og fællesskaber, du indgår i, mere åbne. Invitér en kollega med ned til frokost. Hils på de nye – og de stille.
Tags
Materialer