Borgerservice

Borgerservice ligger på bibliotekerne i Farum og Værløse – men der er kun fuld Borgerservice i Værløse. Skal du fx havde lavet nyt pas, kørekort eller indrejse, skal du møde personligt op i Borgeservice i Værløse.

Du skal bestille tid til alle ærinder i Borgerservice i Værløse: Bestil tid her

Læs mere om pas, kørekort, folkeregister, sundhedskort og lægeskift på furesoe.dk

Se åbningstider for henholdsvis Værløse og Farum Borgerservice