Til dagtilbud

Jo før og jo mere børns sprog stimuleres des bedre kan de klare sig i deres opvækst og voksenliv. Derfor er børnebibliotekets tilbud særlig vigtig for dagtilbudene.